Ajalugu

Jaanuar 2014 loodi mittetulundusühing Eesti Jahinaised. Sellega sai jahinaiste liikumine ja tegevus juriidilise vormi ja aluse. Ühingu eesmärgiks on jahinduse ja kõige sellega seonduva, sealhulgas loodust hoidva ja keskkonnasäästliku mõtteviisi propageerimine ning oskuste ja teadlikkuse taseme tõstmine erinevate koolituste, teabepäevade ja ürituste kaudu.

Jahinaisi on Eestis hetkel 340 (andmed: september 2015), jahipidajaid kokku veidi üle 17 000. Naiste seas on juba tekkinud kindel seltskond, mis aasta-aastalt suureneb – naised, kes on pea igal jahil või jahiüritusel kohal ja alati pärast sündmust küsivad järgmise kohta.

Aktiivseid naisi on igast Eesti kandist, eri vanuse- ja n-ö kogemusegruppidest.

KRONOLOOGIA:

– 2009. a aprill käisid saare jahimehed Eesti Jahimeeste Seltsi volinike koosolekul Rakveres. Õhtusel ajal tuli väiksemas seltskonnas jutuks, et viimasel ajal on hakanud järjest rohkem naisi noorjahimeeste koolitustele tulema – peaks neid kuidagi tunnustama. Muhu Jahiseltsi esimees Heinart Laaneväli leidis, et korraldaks neile õige jahi. Sinna see mõte tookord jäi.

– 2010. a kevadel tõstis teema üles Laimjala Jahiseltsi liige Vilmar Rei, kes leidis, et nüüd on aeg küps – mehed, teeme selle jahi ära!
Hiljem on sadu kordi arutatud, kellele see naistejahi idee ajalooline õigus ikka jääb – kas Muhule või Laimjalale. Kokkuvõtvalt võib öelda, et idee seemne viskas maha Heinart Laaneväli ja kasvuvalud ehk elluviimise võttis Laimjala JS enda peale.

– 2010. a tehti ajalugu. Toimus kõige esimene nn naistejaht. Just selline, nagu algselt vaimusilmas ette kujutatud – kütiliinis peamiselt naised, ajus (ehk metsas) mehed ja koerad. Jahti peeti nii Muhus kui Laimjalas ning jahijuhatajatekski olid naised – kogu ürituse naiseestvedajad, Muhu JS poolt Hegne Lump ja Laimjala JS poolt Merit Kindsigo.

– Nüüdseks on naistejaht muutunud tavaks ja toredaks traditsiooniks. Seni on antud sündmus toimunud Saaremaal, Muhus, Hiiumaal, Põlvamaal, Läänemaal ja Põltsamaal.

– 2014 jaanuar loodi MTÜ Eesti Jahinaised. Tänaseks on juhatuse liikmeid kolm: Hegne Lump, Maria Põhako ja Külliki Kiiver.

– 2016 aastal MTÜ Eesti Jahinaised juhatuse koosseis suurenes. Tänaseks on juhatuse liikmeid kokku viis: Hegne Lump, Maria Põhako, Külliki Kiiver, Juulia Jürgens ja Tene Mäerand.

–  2018 aastal MTÜ Eesti Jahinaised juhatuse koosseis muutus. Tänaseks on juhatuses: Maria Põhako, Külliki Kiiver, Juulia Jürgens, Tene Mäerand ja Livia Roomets