Seadusandlus

Jahiseadus

https://www.riigiteataja.ee/akt/116052013002 (kehtivus 01.06..2013 – 30.06.2014)
https://www.riigiteataja.ee/akt/114032014032 (kehtivus 01.07.2014 – ….)

Jahieeskiri

https://www.riigiteataja.ee/akt/113012016006 (kehtivus 08.01.2016-…/paragrahv 7 lõige 2 kehtib 08.01.2016-28.02.2017)

https://www.riigiteataja.ee/akt/114082015020 (kehtivus 12.08.2015-…)

https://www.riigiteataja.ee/akt/129052013051 (kehtivus 01.06.2013 – …)

Metsaseadus

https://www.riigiteataja.ee/akt/113032014048 (kehtivus 23.03.2014 – 30.06.2014)
https://www.riigiteataja.ee/akt/113032014049 (kehtivus 01.07.2014 – …)

Looduskaitseseadus

https://www.riigiteataja.ee/akt/116052013016 (kehtivus 01.06.2013 – 30.06.20114)
https://www.riigiteataja.ee/akt/114032014068 (kehtivus 01.07.2014 – ….)

Relvaseadus

https://www.riigiteataja.ee/akt/123122013020 (kehtivus 01.01.2014 – 30.06.2014)
https://www.riigiteataja.ee/akt/115032014072 (kehtivus 01.07.20114 – 31..12.2019)
https://www.riigiteataja.ee/akt/115032014073 (kehtivus 01.01.2020 – …)