Vabaühenduste eetikakoodeks

Oma tegevustes lähtub MTÜ Eesti Jahinaised vabaühenduste eetikakoodeksist. Koodeksiga saab tutvuda siin:
https://heakodanik.ee/vabauhenduste-eetikakoodeks/.