Jahinaised rahvusvahelistes organisatsioonides

Alates jaanuarist 2014 tegutseb Eestis mittetulundusühing Eesti Jahinaised, kes koondab oma ridadesse ühiste huvidega jahinaisi ning teeb koostööd organisatsioonide / ühingutega, kelle tegevus seondub keskkonna- ja looduskaitsega.

Jahinaiste osakaal Euroopas kasvab pidevalt, seda on märkinud Euroopa jahimehi ühendav organisatsioon Face okt 2013.

RAHVUSVAHELISED JAHINDUSORGANISATSIOONID

CIC (Conseil International de la Chasse et de la Conservation du Giber, vabas tõlkes Ülemaailmne Jahinduse (ulukite) ja Loodus (metsa) elu kaitse Organisatsioon, http://www.cic-wildlife.org). Eesti on CIC liige 1992. a.

FACE (Federation of Associations for Hunting and Conservation of the EU, http://www.face.eu), Euroopa Liidu jahindusorganisatsioone ühendava assotsatsiooni liige aastast 1999. FACE on organisatsioon, mille tööülesanded on seotud avalike suhetega, jahindusalase seadlusandlusega EL parlamendis.

Riik Naiste osakaal meestest (%) Andmete aeg
Austria 7,5 2013
Belgia 1 2001
Bulgaaria 1,3 2013
Horvaatia 0,6 2013
Taani 5,7 2013
Eesti 1,34 2013

Allikas: FACE